COWS2FEED

Om al die heerlijke melk te kunnen produceren hebben onze koeien natuurlijk zelf ook energie nodig. Het rantsoen op onze boerderij bestaat voor het grootste deel uit gras. Van het vroege voorjaar tot zover mogelijk in het najaar laten wij onze koeien in de groene weilanden grazen. Als aanvulling hierop krijgen ze in de de stal wat krachtvoer, wat ze tijdens het melken in de melkrobots automatisch gevoerd wordt. Omdat dit krachtvoer een hoge energiewaarde heeft, krijgt elke koe zijn eigen portie wat perfect is afgestemd op haar fase in de lactatie.

In de winter kunnen de koeien natuurlijk niet  in de weilanden lopen om te grazen. Daarom oogsten we vanaf eind april tot oktober gras wat we inkuilen. Dit ingekuilde gras wordt opgeslagen totdat we het “kuilvoer” in de winter op stal voeren. Op deze pagina komt gedurende de zomer meer informatie en foto’s over hoe we proberen de beste kwaliteit voer voor de koeien te verzorgen.